Han flydde ur Sovjet för sin tros skull

Författare
Siri Palmestav
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Evangeliipress 1982 Sverige, Örebro 110 sidor. 21 cm 91-7038-250-6