Han hette inte Luther

Författare
Sören Dalevi
(Sören Dalevi.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västerås stift, åtta.45 2017 Sverige, Västerås, Järfälla 49 sidor illustrationer 978-91-87839-11-5