Han och hon Eklektronisk resurs - en själs utvecklingshistoria (1875-76)

Författare
August Strindberg
(August Strindberg texten redigerad och kommenterad av Hans Sandberg.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Litteraturbanken 2012 Sverige, Stockholm 316 sidor., [16] pl.-s. 1 EPUB-fil