Han som färdas i de två världarna - en introduktion till nåjden och hans föreställningsvärld

Författare
Maths Gustafsson
(Maths Gustafsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Religionshistoriska inst. 1994 Sverige, Stockholm 27 sidor. ill