Handbok LAB-ADB - introduktion i användning av ADB och RUBIN vid hantering av laboratorie- och fältdata : version 82182

Författare
Anders Bignert
(Anders Bignert, Gunilla Zetterberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SNV 1982 Sverige, Solna [Ca 100] sidor. : ill. 91-7590-096-3