Handbok för Opensamlare och utställare i Openklass

Författare
Gunnar Dahlvig
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska Motivsamlare SMS 2007 Sverige, Uppsala 38 sidor. : ill.