Handbok för historieundervisningen i folkskolan 1, Stycken ur våra fornsagor : Sverges forntid i sagor och berättelser

Författare
Benjamin Selander
(B. Selander)
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
A.V. Carlsons bokförlags-AB 1927 Sverige, Stockholm 142 sidor.