Handbok för lokalt studiearbete - information om vuxenstudier för fackliga studieorganisatörer m.fl. 1984-1985

Författare
(Utg. på uppdrag av LO och ABF redaktör Jan-Erik Svärdh)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brevskolan 1984 Sverige, Stockholm 142 sidor. : ill. 91-574-1007-0
Brevskolan 1984 Sverige, Stockholm 12 sidor. 91-574-1194-8, 91-574-1007-0
Brevskolan 1984 Sverige, Stockholm 24 sidor. 91-574-1154-9, 91-574-1007-0
Brevskolan 1984 Sverige, Stockholm 16 sidor. 91-574-1152-2, 91-574-1007-0
Brevskolan 1984 Sverige, Stockholm 31 sidor. 91-574-1110-7, 91-574-1007-0
Brevskolan 1984 Sverige, Stockholm 8 sidor. 91-574-1132-8, 91-574-1007-0
Brevskolan 1984 Sverige, Stockholm 12 sidor. 91-574-1151-4, 91-574-1007-0
Brevskolan 1984 Sverige, Stockholm 20 sidor. 91-574-1134-4, 91-574-1007-0
Brevskolan 1984 Sverige, Stockholm 35 sidor. 91-574-1111-5, 91-574-1007-0
Brevskolan 1984 Sverige, Stockholm 24 sidor. 91-574-1153-0, 91-574-1007-0