Handbok i krishantering - för företag i livsmedelsbranschen

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket cop. 2011 Sverige, Uppsala 28 sidor. : ill. 978-91-7714-214-0