Handbok i manöverkrigföring

Författare
William S. Lind
(William S. Lind redaktörer: Arne Baudin, Nils Marius Rekkedal översättning från engelska till svenska: Anjo språkservice.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Försvarshögskolan 2006 Sverige, Stockholm 78 sidor. 978-91-85401-54-3
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögsk., Elander Gotab 2002 Sverige, Stockholm, Stockholm 60 sidor. 25 cm