Handbok i militära disciplinmål

Författare
Johan August Wallensteen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1879 Sverige, Stockholm 142 sidor.