Handbok i pedagogisk snickerislöjd för Norrbottens slöjdskolor

Författare
Carl Gavuzzi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1892 Sverige, Luleå