Handbok i pedagogisk snickerislöjd till tjenst för lärare och vid själfstudium

Författare
Otto Salomon
(Utarbetad af Otto Salomon, Carl Nordendahl, Alfred Johansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1890 Sverige, Stockholm viii, 201 sidor., [7] pl.-bl. ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan