Handbok i sensorisk analys

Författare
Birgit Lundgren
(Birgit Lundgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SIK 1981 Sverige, Göteborg 206 sidor. diagr., tab.