Handbok i svensk pomologi D. 2, Äpplen - eller beskrifning öfver ädlare i Sverige på fritt land odlade trädfrukter och fruktträd

Författare
Olof Eneroth
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1896 Sverige, Stockholm 498 sidor. : ill.