Handbok i svenska trädgårdsskötseln 2, Köksväxtodling

Författare
(E. Lindgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Flodin 1877 Sverige, Stockholm 128 sidor.