Handbok i svenska trädgårdsskötseln Andra afdelningen, Köksväxtodling : fullständig anvisning till odling af både allmännare och sällsyntare köksväxter, så väl på kalljord som under glas

Författare
(Af Erik Lindgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sigfrid Flodins förlag 1884 Sverige, Stockholm 132 sidor illustrationer