Handbok och formelsamling i hållfasthetslära

Författare
(Redaktör: Bengt Sundström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för hållfasthetslära, Tekniska högsk., Fingraf cop. 1998 Sverige, Stockholm, Södertälje xvi, 398 sidor. 25 cm