Handboken Bygg T, Byggtabeller

Författare
(Red.-komm.: Håkan Lantz, Mogens Lorentsen.)
Genre
Bok, Tabeller, Handbok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberFörlag, LiberTryck 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 256 sidor. diagr., tab.