Handbook for open collectors and exhibitors in open class

Författare
Gunnar Dahlvig
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish Association of Thematic Stamp Collectors cop. 2008 Sverige, Varberg 36 sidor. 978-91-980083-0-2