Handbook of depression in children and adolescents

Författare
(Edited by John R.Z. Abela, Benjamin L. Hankin.)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Guilford Press c2008 New York, New York xii, 529 sidor. : ill. 26 cm. 978-1-59385-582-6, 1-59385-582-6