Handbook of dimensional measurement

Författare
Mark A. Curtis
(Mark A. Curtis, Francis T. Farago.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Industrial Press c2014 Connecticut, South Norwalk, CT xxvi, 604 sidor. : ill. 26 cm. 978-0-8311-3465-5
Industrial Press cop. 2007 New York, New York, N.Y xxiv, 583 sidor. ill. 978-0-8311-3262-0