Handbook of distance education

Författare
(Edited by Michael Grahame Moore, William Anderson.)
Genre
manualer etc., Bibliografi, Handböcker
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lawrence Erlbaum Associates c2003 New Jersey, Mahwah, N.J 872 sidor. 0-8058-3924-0