Handbook of electrical and electronics technology

Författare
(Edited by Curtis D. Johnson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prentice Hall cop. 1996 USA, Englewood Cliffs, N.J xv, 688 sidor. ill.