Handbook of good psychiatric management for borderline personality disorder

Författare
John G. Gunderson
(John G. Gunderson with Paul S. Links)
Genre
Handbok, manualer, etc., Handbooks, Handböcker
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
American Psychiatric Publishing 2014 District of Columbia, Washington, DC xii, 168 sidor. : ill. 23 cm 978-1-58562-460-7, 1-58562-460-8