Handeln - studiehäfte med arbetsuppgifter om detalj- och partihandeln

Författare
Katarina Wådell
(Förf.: Katarina Wådell fotogr.: Erik Karlsson, Lennart Månsson teckningar: Helena Odevik)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Handelns yrkesnämnd 1982 Sverige, Stockholm 28 sidor. : ill. 30 cm
Handelns yrkesnämnd 1980 Sverige, Stockholm 28 sidor. : ill. 30 cm
Handelns yrkesnämnd 1978 Sverige, Stockholm 28 sidor. : ill. 30 cm