Handels under 60 år

Författare
(Skrift utg. av förbundet.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Handelsanställdas förbund, Tiden-Barnängen 1966 Sverige, Malmö, Malmö 32 sidor