Handelsanställdas förbund inför 80-talet - sammanställning över Handelsanställdas förbunds bildskärmsdemonstration vi kassörskonferensen i Södertälje 15-17 februari 1978

Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Handelsanställdas förbund 1978 Sverige, Malmö 15 sidor.