Handens anatomi - försök med programmerad undervisning

Författare
(Bo Sönne)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1972 Sverige, Umeå [1], 43 sidor.