Handikappade barn och deras hjälpmedel D. 2 - planeringsrapport och projektbeskrivning

Författare
(Karin Paulsson, Ingela Friman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykotekniska inst., Sthlms univ. 1977 Sverige, Stockholm 48 sidor.