Handikappade barn och deras hjälpmedel Delprojekt 1, Rörelsehindrade barn

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1979 Sverige 205 sidor.