Handikappade barn och deras hjälpmedel

Författare
(Karin Paulsson, ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Karolinska institutet, Handikappforskningsgruppen 1979 (duplic) Sverige, Stockholm