Handikappade barn och deras leksituation - en probleminventering

Författare
Karin Paulsson
(Gjord av Karin Paulsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Handikappinstitutet 1982 Sverige, Bromma 85 sidor.
Handikappinstitutet 1983? Sverige, Bromma 75 sidor. 30 cm