Handikappade på folkhögskola - rapport från en undersökning av rörelsehindrade kursdeltagare på Forsa folkhögskola under åren 1966-1973

Författare
Karin Paulsson
(Genomförd av Karin Paulsson, Ingrid Severin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Sverige, Stockholm [1], 60 sidor.