Handla el-effektivt - vardagshandbok om energisparande och miljö

Författare
Susanne Svensson
(Susanne Svensson, Tomas Kåberger illustrationer: Lasse Berg.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturskyddsfören., Sörmlands grafiska 1991 Sverige, Göteborg, Katrineholm [2], ii sidor., sidor. 5-196 ill., diagr., tab. 21 cm