Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost - HACCP-plan för respektive produkt på toppen

Författare
Ida Olofsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket, Norden, Nordisk ministerråd 2009 Sverige, Uppsala, Köpenhamn 47 sidor. : ill.