Handledning i plantskoleskötsel - tall, gran, björk

Författare
Tore Arnborg
(Tore Arnborg, Eric Stefansson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norrlands skogsvårdsförb. 1951 Sverige, Stockholm 135 sidor. : ill.