Handledning vid begagnandet av hand och öga - åskådningsmedel för den första räkneundervisningen

Författare
L. Gottfrid Sjöholm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skriv- & ritboks-a.-b. 1924 Sverige, Arlöv 27 sidor.
Skriv- & ritboks-a.-b. 1915 Sverige, Arlöv 16 sidor.