Handledning vid skördetröskning - a guide to combine harvesting

Författare
Måns Berg
(Måns Berg, Sverker Persson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jordbrukstekniska institutet 1953 Sverige, Uppsala 88 sidor. : ill.
1951 Sverige, Uppsala ill.
Jordbrukstekniska institutet 1951 Sverige, Uppsala 75 sidor. : ill.