Handlingar, angående den predikande pigan Carin Persdotter från Neriket och Hardemo socken. Innehållande: 1:mo, kongl. collegii medici underdåniga yttrande til kongl. maj:t, hwarwid är bifogat assessorens doctor Odhelii votum. 2:do - probstens i hennes födelse-ort mag. Göstaf Hedins intygande och berättelse, ingifwen til Stockholms stads consistorium. Stockholm, tryckt i för detta kongl. tryckeriet, 1773

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1773 Sverige, Stockholm 20 sidor. 4:o.
(kungl.tryckeriet 1773 Sverige, Stockholm 20 sidor. 4:o.