Handlingar rörande Sveriges historia under åren 1713-1720 hvilka med den vidtberömda philos. facultetens tillåtelse under inseende af mag. Carl Gust. Malmström ... för den philosophiska graden till offentlig granskning framställas af Leopold Collinder af Upplands landskap på gustavianska lärosalen den 24 maji 1854 p. v. t. f. m IV

Författare
Carl Gustaf Malmström
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1854 Sverige, Upsala, Wahlström & C. 1854 [2] sidor., sidor. 49-64 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan