Handlingar rörande Sveriges historia under åren 1713-1720

Författare
(... under inseende af Carl Gust. Malmström.)
Genre
theses
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1854 Sverige, Upsala 112 sidor.