Handlingar som wisa, at den adelige ätten von Vicken n:o 830 utslocknat år 1690 den 11 april, med general-majoren ... Henric von Vicken, samt at desz broder Wolfgang Otto von Vickens gren aldrig blifwit naturaliserad i Swerige, eller - adopterad, mindre introducerad på riddarehuset; förehafde uti höglofl. ridderskapet och adelens pleno d. 1 och 5 februarii 1770. Stockholm, tryckt uti förr detta Grefingska tryckeriet, 1771

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1771 Sverige, Stockholm 32 sidor. 4:o.