Handlingar som wisa hwad uppehåll, skada och förlust beredes sökander, enär lagakraftwunnen, eller konungens högsta dom, igenom miszbruk af executiva magten, lemnas utan afseende. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckte i Marquardska tryckeriet - 1809.)

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1809 Sverige, Stockholm [16] sidor. 4:o(2).