Hanga - Japanese creative prints : Art Gallery of New South Wales, Sydney, 28 October 2000 to 7 January 2001

Författare
Chiaki. Ajioka
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Art Gallery of New South Wales cop. 2000 Australien, Sydney 111 p ill. en noir et en coul 24 cm. 978-0-7347-6313-6