Hanna och Julqvällen - tvenne dikter i tre sånger vardera

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1882 Sverige, Stockholm 104 sidor.