Hanna - kolmi-lauluinen runoelma

Författare
Johan Ludvig. Runeberg
(J. L. Runeberg.)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004 Finland, Helsinki XXVII, 73 sidor. 20 cm. 951-746-583-1
WSOY 1993 Finland, Porvoo 93 sidor. 951-0-18736-4
Söderström 1954 Finland, Porvoo, Helsinki [4], 492 sidor., 1 portr.-bl.
Söderström 1940 Finland, Porvoo, Helsinki 44 sidor.