Hanna - Der Weihnachtsabend : zwei Dichtungen

Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Deutsch von Johannes Öhquist.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1925 Tyskland, Berlin 139 sidor.
1877 Tyskland, Dessau 48 sidor.
1850 Tyskland, Mitau, Leipzig viii, 94 sidor.