Hanna - en dikt i tre sånger

Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Med inledning och förklaringar utg. av Erik Wallén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup, Br. Ekstrand 1964 Sverige, Lund, Lund 44 sidor.
1960 Sverige 286 sidor.
Gleerup 1956 Sverige, Lund 41 sidor.
Bonnier 1941 Sverige, Stockholm 359 sidor.
Sv. bokförl., Bonnier, Bonnier 1939 Sverige, Stockholm, Stockholm iii, 58 sidor.
Gleerup, Nya litografen 1937 Sverige, Lund, Malmö 44 sidor.
Schildt 1931 Sverige, Stockholm 276, 359 sidor.
Bonnier 1920 Sverige, Stockholm 57 sidor.
Schildt, Östra Nyland 1918 Finland, Helsingfors, Lovisa 61 sidor.
Edlund, Frenckell 1903 Finland, Helsingfors, Helsingfors [2], 29 sidor.
Beijer 1903 Sverige, Stockholm 56 sidor.
Edlund 1900 Finland, Helsingfors [6], 271 sidor.
Beijer 1885 Sverige, Stockholm 56 sidor.
Beijer, Norman 1884 Sverige, Stockholm, Stockholm 56 sidor.
Beijer, Norman 1882 Sverige, Stockholm, Stockholm 56 sidor. 8:o
Söderström 1880 Finland, Porvoo 81 sidor.
Sederholm 1861 Finland, Helsingfors 344 sidor.
Lindh 1853 Sverige, Örebro, Örebro 79 sidor.
Meijer, Marcus 1850 Sverige, Stockholm, Stockholm [4], 59 sidor., 1 portr.
Öhman, P. Widerholm 1842 Finland, S.l., Borgå 85 sidor. 8:o.
Frenckell 1836 Finland, Helsingfors, Helsingfors [4], 85 sidor., 1 pl.
1836 Finland, Helsingfors [4], 85 sidor., 1 pl.