Hannibal

Författare
Ernle Bradford
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dorset Press 1991 USA, New York 223 sidor. : kartor 0-88029-667-4
Macmillan 1981 Storbritannien, London 223 sidor. : kart. 0-333-28191-8